Το ξενοδοχείο περιβάλλεται από έναν όμορφο κήπο, που φροντίζει  καθημερινά ο Λουκάς. Στον κήπο υπάρχουν διαφορετικά είδη τριαντάφυλλων και άλλων λουλουδιών καθώς και μερικά  οπωροφόρα δέντρα. Το καλοκαίρι ο κήπος έχει πολλές ντομάτες και αγγούρια τα οποία πολλές φορές δοκιμάζουν οι πελάτες μας.

It pleases me to take amateur photographs of my garden, and it pleases my garden to make my photographs look professional.

Robert Brault