Πολιτική ακυρώσεων

Πληρωμές:

Για κρατήσεις έως 2 εβδομάδες πριν την άφιξη 100% της συνολικής τιμής.
Για κρατήσεις άνω των 3 εβδομάδων πριν την άφιξη 50% της συνολικής τιμής.
Το υπόλοιπο της τιμής πρέπει να καταβληθεί 2 εβδομάδες πριν από το ταξίδι.

Ακυρώσεις:
Για τα δικαιώματα ακύρωσης ζητήστε από το ξενοδοχείο τη δήλωση απόσυρσης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω φαξ).
Κόστος ακύρωσης:

μέχρι 40 ημέρες πριν την άφιξη 30% της τιμής κράτησης.

29 έως 22 ημέρες πριν την άφιξη 50% της τιμής κράτησης

21 έως 15 ημέρες πριν την άφιξη 80% της τιμής κράτησης

14 ημέρες μέχρι την άφιξη 100%